Eof teremtéstörténete

Szabályzatok, ismertetők, leírások, rövid összefoglalók. Ismerd meg világunk alkotható fajait. Olvasd el rövid ismertetőiket, és ha kedvet kaptál, regisztrálj be és alkosd meg karaktered!
Kép
Röviden: Kedvcsináló a világunkhoz: ÁFSZ Választható fajaink EOF teremtéstörténet Világtérkép
Válasz küldése
Avatar
Prof. El'doro Morte
Admin - Boszorkány, MSZA igazgatónője
Hozzászólások: 1056
Csatlakozott: 2009. dec. 27. 18:11
faj: boszorkány
avatar: Eliza Dushku
karakterlap: viewtopic.php?f=246&t=315
Tartózkodási hely: Merlin Szakálla Akadémia
Kapcsolat:

Re: Eof teremtéstörténete

Hozzászólás Szerző: Prof. El'doro Morte »

EOF TEREMTÉSTÖRTÉNETE

Frissítve: 2017. július 28-án

A legfőbb alkotók...ÉLET és HALÁL.

Kép

Aithér és Khaosz, mint egyetlen szellemi létezők teremtették meg az Eof-beli földi világot.
Khaosz (=Halál), mint semleges hímnemű létező, alkotott meg mindent, ami szilárd. Kozmikus porszemcsékből gyúrta a Földet. Vasöklével szakadékokat hasított beléje. Létrehozta a hegyeket, dombokat, völgyeket. Ekkor még minden kietlen és élettelen volt. Ekkor jött Aithér(=Élet), mint semleges nőnemű létező. Keze által lett minden, ami légnemű és folyékony. Könnycseppjeiből fakadtak az első folyamok, alakultak ki a tengerek és a tavak. Hűs leheletéből képződött a légkör. Khaosz a tűz és a föld erejéből, Aithér a levegő és a víz erejéből megalkották az Őselem szellemeit: a Tűz szellemét, a Víz szellemét, a Levegő szellemét és a Föld szellemét, akik létrehozták az erdőket, a vulkánokat, a sivatagokat, a jégfedte földeket, az óceánokat, a mocsarakat...
Az első létformák szellemiek voltak. Szellemek laktak a tavakban, a fákban, a növényekben, a hegyekben, a kövekben...
Megjelentek az állatok, akiket az emberek követtek. A világ benépesült. Élet és Halál a távolból nézték munkájuk gyümölcsét. Aithér volt a ragyogó nap, aki pirkadatkor a világgal együtt ébredt és a napnyugtával együtt zuhant álomba. Khaosz a hold és a tündöklő csillagos égbolt, aki vigyázó tekintetét az éj sötét leple alatt szegezte a világra. Aithér és Khaosz, mint nap és az éj, úgy váltották egymást és figyelték, ahogy "gyermekeik" odalent sokasodnak. Az új világ lakói túl sokan lettek és a Teremtők mindent látó szeme sem volt elegendő, hogy mindent figyelemmel kísérjenek. Aithér megalkotta a Fellegek Házát, a Mennyországot és annak lakóit, az első angyalokat (=arkangyalok).

Ekkor jöttek világra a fény gyermekei, a Mennyek első szülöttei: Gabriel, Michael, Raphael, Glória, Uriel, Camael és Samael (később Lucifer) is. Utánuk pedig a Mennyek angyalai, akik az arkokat segítették.
Samael, a bukott angyal története
Kép
Samael irigyelte a földön élőket, kik rövid életük alatt oly' csodákat élhetnek át, amit az arkangyalok soha. Vágyott a földre. Vágyott arra, hogy ő is lássa, amit az emberek látnak, érezze, amit ők éreznek, de a Mennyek kapuját egyetlen angyal sem léphette át. Az arkangyalok arra rendeltettek, hogy Aithér és Khaosz szemeként figyeljék a világot. Samael többre vágyott. A Teremtők aggodalommal figyelték a Fellegek angyalait, de nem tettek semmit. Amikor Samael szembeszegült az ősi akarattal és elhagyta a Felhők Birodalmát, Aithér és Khaosz nem tűrte tovább az engedetlenséget. Büntetésként, hogy példát statuáljanak, Samaelt megfosztották szárnyaitól, elvették angyali erejét, majd kitaszították az Égi Királyságból. Zuhanásakor magával rántotta követőit, az égiek egyharmadát. Földet érve hatalmas szakadék keletezett. Létrejött a Lángok Otthona, a tüzes Alvilág, a Pokol. Az egykori Samael Lucifer (Hélél ben Sáchár, Sátán, stb.) néven a föld alatti tüzes világ urává lett. Angyaltársainak többsége (akik szintén vele buktak) lángokká vált, így vált tüzessé a Pokol.
A Pokol első démonjai
-Démontörténelem-
Hélélt megfosztották angyali hatalmától, de a föld mélyén új, sötét erőt kapott. Megteremtette Lilithet, a tökéletes démonnőt, hogy társa legyen az örökkévalóságban. A Pokol ura ezután létrehozta az első, még torz, tökéletlen testű (és lelkű) "gyermekeit", akiket Betegségdémonoknak (NJK) neveztek. Sokan voltak, megtöltötték a Poklot a szélrózsa minden irányába. Köztük Guta volt az első, az infarktus démona, Nyavalya, az epilepszia démona. Orbánc volt a kiütésekért és a lázért felelős, Fene meg a daganatos betegségeket okozó démon. Őket követték az ikrek Pestis és Kolera. Ez időben még a Pokol és a Föld átjárható volt, a démonok bármikor átléphettek az emberek világába. A Betegségdémonok bajt és szenvedést hoztak a világra, ami majdnem az emberek pusztulásához vezetett, ezért Aithér egy varázsszelencébe gyűjtötte a halandók világára szabadult ártó démonokat. A ládikát pedig egy mocsaras liget mélyére rejtette. Khaosz határt szabott a Föld és a Pokol közé. Ez volt a Pokol Kapuja, ami elzárta a Lángok Otthonát az emberi világtól.
Az árulás
-Démontörténelem-
Lilith Hélél hitvese volt, de a nő egy bukott angyal, Samuel iránt érzett múlhatatlan szerelmet. A férfi Héléllel együtt taszítatott ki a Mennyekből és vált démonná. Visszavágyott az égbe, korábbi otthonába. Imái hamar meghallgatásra találtak, álmában Gabriel arkangyal jelent meg, aki egyezséget ajánlott a tévútra tér angyaltársának. Visszatérésének egyetlen feltételt szabott: ontsa vérét a Pokol Urának. Samuel nem hezitált, hogy visszakaphassa szárnyait lázadást szított az Alvilágban és Hélél életére tört. Ám elbukott. Samuelnek menekülnie kellett a Nagyúr haragja elől, de az Alvilágban nem volt hova rejtőznie. Lilith kedvesével tartott, ha a férfi elmegy, neki sincs tovább maradása a tüzes királyságban. Elhatározták, hogy együtt hagyják el a Poklot, de a szabadsághoz vezető út a Pokol Kapuján keresztül vezetett, amit még soha senki nem nyitott ki ezelőtt. Még maga Hélél sem volt elég bátor ahhoz, hogy megnézze mi rejlik az ajtó mögött. Egyesek szerint Khaosz tengerei húzódnak mögötte, és ha kinyílnak a kapuk, a Lángok Otthonát elárasztja a sós tengervíz. Mások szerint Khaosz büntetése, egy démonevő szörnyeteg alszik mögötte. Sokféle teória létezett, de senki sem mert utána járni mi is az igazság. Csak Lilith és Samuel volt annyira bátor és vakmerő, hogy átkeljen a Pokol kapuján. A kapu az emberek világába vezetett, és addig nem gátolta útjukat egyetlen akadály se. A táj, ami eléjük tárult nem volt semmihez hasonlítható. A Pokolban gyorsan híre ment szökésüknek. Lilith és Samuel épphogy megízlelték a szabadság édes ízét, Hélél rájuk talált és haragjához mérten súlyos büntetést, démoni átkot szórt rájuk. Lilithet és Samuelt az éjszakába űzte. Születendő gyermekeiket egy olyan létbe taszította, ahol csak Khaosz árnyékai nyújtanak nekik menedéket Aithér fényei elől. Gyermekeiket arra kárhoztatta, hogy fájdalommal, sóvárgással teljenek földi napjaik. Hogy földi étek ne csillapítsa éhező gyomrukat, földi ital ne oltsa szomjukat. Testük legyen élettelen, bőrük jéghideg, szívük ne dobbanjon többé. Lilith és Samuel démonok voltak, pusztításra voltak rendeltetve, így utódaikra is ez a sors várt. Egyetlen étek, amit magukhoz vehettek - Hélél által leginkább gyűlölt faj - az emberek vére volt.

Hélél haragja csitítására saját bűneiből létrehozta a legfőbb bűnök lángjait és megteremtette a 7 fő bűn démonjait. A démonok új generációja jelent meg: a hét bűn démonjai. Mellette maradt Lilith-től született leánya, Destiny, a Pokol hercegnője, de maga mellé megalkotta még Dexterát és Sinistert, akik később a Sátán jobb és bal kezeként híresültek el.


Ősapa és gyermekei
-Ősvámpírok születése-
Hélél mondá:
-Ha a születés 18. éve eljő', december legsötétebb éjjelén a Farkas Hold kél fel. Ekkor szívük nagyot dobban, még egy utolsót, s megáll. Többé nem lesz szükségük levegőre. Testük nem fogad be többé földi étket. Androsz vére lesz az egyetlen, mi eztán táplál. Árnyékba húzódnak majd a gyermekek, hol nem látja őket senki. S ha léptük fényvilágba tévedne, hamvadjanak porrá mind!

Az eljövendő években Lilith 7 gyermeknek adott életet. Marius volt az elsőszülött, akit húga Maharet követett, majd megszületett Mekare, Armand és Khayman, végül az ikrek Pandora és Vittorio. Évekig nem történt semmi, jele sem mutatkozott annak, hogy a rontás élne. Hitték, Hélél átka nem hatott, egészen addig a sorsfordító éjszakáig. Marius volt az elsőszülött és az első, akin az átok megmutatkozott. Felkelt a Farkas Hold azon az éjjen és vele együtt feléledt az ősi ige is. Marius vad, féktelen vámpír lett és szerettei életére tört, hogy vérüket vegye. Elsőként szülőanyja, Lilith életét vette, majd apjára támadt és magába szívta az utolsó csepp vérét, vele minden erejét. Miután szüleit a halálba küldte, hogy osztozzanak a sorsában egy örökkévalóságon át testvérei ellen fordult. Az utolsó pillanatban Pandorát és Vittoriot a felkelő Aithér fényei mentették meg...
Marius és testvérei egy távoli vidéken, Ardealnek nevezett helyen telepedtek le. Ez ma Erdély.
Pandora szelencéje
-Boszorkányok születése-
A 18. Farkas Hold éjjelén, majdnem elnyelte őket a sötétség, de Aither felkelő fényei menedéket nyújtottak. Pandora azon az éjszakán rátalált egy szelencére a közeli mocsárvidéken. Egy ideig magánál őrizte, és csak később fedte fel a doboz titkát. Akkor még nem sejthette, hogy kíváncsiságával a békés és gondtalan világra szabadítja a benne rejlő gonoszt. A szelence őrizte a betegségeket, a bűnöket, az öregséget, és minden rosszat, de ott volt a remény és Hélél angyali ereje is, ami mágikus hatalmat adott Pandorának és fivérének, Vittorionak. Szert tettek az alkotó elemek, a boszorkány mágia ősi tudására. Hélél átka azonban nem vált semmissé, a szelence felnyitásával feléledt az démonátok és ők vérivókká váltak, de újonnan szerzett hatalmuk által megtörték a sötétséget és fényjárókká lettek. Idővel megszakították a vérivás kötelékét is.
Pandora és Vittorio elhagyták szülőföldjüket, és távoli vidékre költöztek. Ez a vidék ma Boszorkányvölgy.
Fejlődés és történeti áttekintés
A szelence felnyitásával új erők szabadultak a világra. Köztük az ősi mágia, ami alapozta a későbbi boszorkány mágiat, és mely a világot is átformálta. Nagy tavak, folyók és tengerek szellemei testi formát öltöttek, és "megszülettek" a sellők. A hegyek és a sziklák szellemei dragonok vagy sárkányok formájában testesültek. A völgyek és a növények légnemű lényeiből fayek, vagy tündék születtek. Az elfek a hold és a nap fényében örök táncot járó szellemekből váltak. Az állatok szellemeiből jöttek létre az első alakváltók, a farkasok. A szelencéből kiszabadult járványok és betegségek sokáig lappangtak, de amikor felütötték fejüket, nem csak az embereket sújtották. Fajokat eltüntető nyavalyák pusztítottak szerte a világon. Ekkor jelent meg a vérfarkas-kór is, ami az alakváltókat támadta. Harapással, karmolással "születtek" az új farkasok. (Ma CSAK születéssel jönnek a világra. Kivéve az emberekből lett vérfarkasokat. Az emberek az egyetlen faj még Eof világában, aki még mindig képes megfertőződni a kórral). A fajok közti mértéktelen keveredésből sokszor életképtelen, torz fajok születtek.
Ekkoriban jött létre az oromlakiak vagy később árnyvadászoknak nevezett népcsoport, akik ereiben boszorkány, tünde, elf, démon és félvéreik ereje ötvöződött.


(A történetben szereplő karakterek: Aither, Khaosz, Lilith, Samuel, Marius, Maharet, Pandora, Khayman, Vittorio, Mekare, Armand nem megalkotható, NJK karakterek.)
A halál záloga kísértse életed ...
Kép
Alá by Genesis - Nyugat by Lay(től) - Szexi tanárnéni by André
Cimbim, átlag két méterrel mögöttem

Válasz küldése

Vissza: “Első lépések - betekintés a világunkba”